ÁSZF

Megállapodás belépőjegyeink vásárlásáról1. Általános megállapítások

1.1. A meccsjegyek.hu futballmérkőzésekre értékesít belépőjegyeket. A Vevő tudomásul veszi, hogy a futballmérkőzésekre szóló jegyek biztosítása nem utazási szolgáltatás, hanem jegyárusítás. Ennek megfelelően a Vevő nem lefoglalja vagy előfizeti, hanem megvásárolja a mérkőzésre szóló jegyet, attól függetlenül, hogy a jegy esetleg nem kerül a szerződés megkötésével egyidejűleg a Vevő birtokába. A lefoglalt és kifizetett jegyet visszaadni, módosítani nem lehet, így annak a vételárát a meccsjegyek.hu nem fizeti vissza.

1.2. Az 1.1. pont szerintiek értelmében a mérkőzésjegyet a Vevő tehát előre vásárolja meg, annak az ismeretében, és annak elfogadásával, hogy a jegyet utólagosan veheti át.

1.3. A jegyekkel kapcsolatban a vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a meccsjegyek.hu nem áll módjában előre meghatározni a sor- és ülésszámot, azt a vevők véletlenszerűen kapják. A vevők az említetteket elfogadják, tudomásul veszik, hogy a jegyek elosztását a meccsjegyek.hu befolyásolni nem tudja, a vevők a jegyeket ennek tudatában vásárolják meg előre, tehát utólagosan a jegyek által biztosított hely elhelyezkedéséért, komfortfokozatáért, egymással utazó résztvevők esetén a jegyek szomszédos elhelyezkedésének hiányáért reklamációt, módosítási illetve kártérítési igényt nem terjeszthetnek elő.

2. A jegyek ára

2.1. A Vevő tudomásul veszi, hogy a jegy ára tartalmazza a meccsjegyek.hu eljárási díját és a beszerzéssel járó költségeit is.

2.2. A felek megállapítják, hogy a kiszállítási díj a szerződéskötéskor fizetendő.

2.3. A Vevő tudomásul veszi, hogy a meccsjegyek.hu-nál kifizetett jegyár eltérhet, sőt frekventált mérkőzések esetén pedig jelentősen is eltérhet a jegyre nyomtatott ártól, illetve a feltüntetett árnak a megfelelő külföldi pénznemre konvertált összegétől, és az eltérés kifejezetten jelentős, akár a jegyen szereplő összeg tízszerese vagy ennél többszöröse is lehet. A vevő tehát kifejezetten tudomásul veszi, hogy a majdan átadásra kerülő jegyen, illetve azokon a jegyeken, melyeket az vevő a mérkőzés helyszínén lát, talál, vásárol, egyéb módon megszerez, észlel, a jegy áraként feltüntetett összeg jelentősen eltérő –alacsonyabb- lehet a jelen szerződésben megállapítottnál. Az vevő ennek megfelelően már most lemond a jegyárkülönbözettel kapcsolatos valamennyi kifogásáról, térítési, visszafizetési illetve kártérítési igényéről, vagyis a jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a jegyárakkal kapcsolatban utólagosan semmiféle igényt, reklamációt nem támaszt.

2.4. A vevő tehát tudatában van annak, hogy lehetséges, hogy a mérkőzés helyszínén kapható lenne a jelen szerződésben megjelölt árnál alacsonyabb vételárú jegy, melyet az vevő saját maga megvásárolhatna, és ebben az esetben esetleg még az ülőhely elhelyezkedését is megválaszthatná, de az is lehet, hogy az vevő nem kap a helyszíni közvetlen értékesítés útján jegyet, így lehetséges, hogy a meccsjegyek.hu közreműködése nélkül nem is állna módjában a mérkőzést megtekinteni, feleslegesen utazna ki a mérkőzés helyszínére, vagy lehetséges, hogy úgy kapna jegyet, hogy a jegyek megjelenésekor –két héttel a mérkőzés előtt- ki kellene utaznia egy alkalommal a közvetlen beszerzés céljából, majd ismét ki kellene utaznia magára a mérkőzésre. Az vevő mindezek alapján szabad akaratából döntött úgy, hogy nem vállal kockázatot, hanem a speciális ár és a felár megfizetése mellett a biztos jegybeszerzést és a biztos részvételt választja, és a meccsjegyek.hu-nál vásárolja meg a mérkőzésjegyeket, a vevő semmiféle kifogást, kártérítési-, árleszállítási-, térítési- vagy egyéb igényt nem terjeszthet elő. A meccsjegyek.hu nem áll módjában felelősséget vállalni sem a jegyek nyomtatott árának esetleges eltéréséért, sem a jegyek által biztosított helyekért, sem pedig azért, hogy a mérkőzés helyszínen esetleg lehetett volna közvetlenül is jegyet kapni, esetleg kedvezőbb feltételekkel, de a meccsjegyek.hu azért sem vállal felelősséget, ha a helyszínen nem lehet közvetlenül jegyeket vásárolni.

3. A jegyek átvétele

3.1. A felek megállapítják, hogy a jegyek átvételének a helye Vevő által igénybe vett szálloda recepciója.

3.2. A vevő elfogadja, hogy a jegyek névre szólnak, így a cégünknek szüksége van az utazók személyes adataira (teljes név, születési dátum) ,esetleg a személy azonosságát igazoló okmány másolatára is, amelyet köteles a meccsjegyek.hu-hoz eljuttatni legkésőbb egy héttel az esemény kezdéséig. Ha ezt a vásárló megtagadja, akkor nem áll módunkban jegyet biztosítani a mérkőzésre, és a kifizetett összeget nem áll módunkban visszaadni. Névmódosításra a mérkőzés megkezdése előtti 72 óráig van lehetőség.

3.3. A vevő tudomásul veszi, hogy a stadionba való bejutáshoz szükséges fényképes igazolvány a személyazanosság igazolása miatt. (ez lehet személyigazolvány vagy útlevél)

4. A változtatás jogának fenntartása

4.1. A vevő tudomásul veszi, hogy a nemzetközi sportéletben kialakultaknak megfelelően a mérkőzések rendezői a változás jogát fenntartják, sőt a Liga mérkőzések időpontja a televíziós közvetítések miatt, a közvetítéseknek megfelelően változhat, hétvége esetén szombaton vagy vasárnap, hétköznap pedig kedden vagy szerdán tartják meg a mérkőzést, de még ezen általános szokás alól is lehetnek kivételek.

4.2. A vevő tudomásul veszi, hogy a mérkőzések végleges időpontját a rendezők egy héttel a meghirdetett mérkőzési időpont előtt teszik közzé. A mérkőzés végleges időpontjának az ellenőrzése az vevő kötelezettsége, a meccsjegyek.hu az ellenőrzés elmaradásából származó károkért nem vonható felelősségre. A mérkőzések meghirdetettől eltérő időpontban történő megtartásáért a meccsjegyek.hu semmiféle felelősséget nem áll módjában vállalni

4.3. A vevő tudomásul veszi, hogy szélsőséges esetben előfordulhat, hogy a hatóságok vagy a verseny szervezői a mérkőzést lemondják. A vevő tudomásul veszi, az ilyen esetekben a meccsjegyek.hu sem visszatérítésre, sem kártérítésre nem kötelezhető, tekintettel arra, hogy ilyenkor a meccsjegyek.hu kívül álló és a meccsjegyek.hu által nem befolyásolható körülmény miatt kerül a vevő olyan helyzetbe, hogy a mérkőzésen nem tud részt venni.

5. Vegyes rendelkezések

5.1. A jegyeket a vevő nem hozhatja kereskedelmi forgalomba. Ezen kötelezettség megszegése esetén a meccsjegyek.hu a jelen szerződéstől jogosult elállni.

5.2. A vevő köteles a jelen szerződés rendelkezéseit megismertetni a vevő által megrendelt jegyeket ténylegesen birtokló illetve felhasználó személyekkel is. A tájékoztatás elmaradásából származó károkért a meccsjegyek.hu nem vállal felelősséget. (Például a vevő köteles tájékoztatni a jegyet használó személyt a helyszíni problémakezelésről, és amennyiben ezen tájékoztatás elmarad, és ezért a jegyet ténylegesen használó személy nem tud segítséget kérni, és ezért kár éri, úgy a meccsjegyek.hu ezen kárért felelősséget nem tud vállalni, a felelősség a vevőt terheli.)